Privatlivspolitik

Hvem vi er

Denne hjemmeside drives af United International Pictures ApS med adresse på Hauchsvej 13, 1825 Frederiksberg C og andre selskaber i UIP-koncernen (“UIP”). Vores kontaktoplysninger kan findes i afsnittet "Kontakt os" i slutningen af nærværende Privatlivspolitik ("Politikken").

Hos UIP respekterer vi vores kunders personoplysninger, og vi tilstræber at opbevare alle dine personoplysninger på sikker vis. Nærværende Politik beskriver, hvilke typer oplysninger, UIP indsamler fra/om dig, hvorfor, hvordan vi indsamler dem, hvordan vi anvender dem, hvilke typer af behandlinger vi kan foretage af dine oplysninger og hvilke rettigheder du har. Hvis du er under 18 år og ønsker at videregive dine personoplysninger til os for at kunne deltage i et salgsfremstød eller i en konkurrence, skal du læse nærværende Politik sammen med din forælder eller værge.

"Personoplysninger" betyder oplysninger knyttet til en levende enkeltperson, som kan identificeres på baggrund af de pågældende oplysninger eller fra sådanne oplysninger og andre oplysninger, som er i eller sandsynligvis vil komme i UIPs besiddelse (eller selskabets repræsentanter eller serviceudbydere). Foruden faktuelle oplysninger, er eventuelle meningstilkendegivelser om en enkeltperson og en eventuel indikation af UIPs eller en hvilken som helst anden persons hensigter om en enkeltperson, også omfattet.

Hvilke oplysninger indsamler vi, hvorfor og hvordan? 

1. Hjemmeside

Vi indsamler bl.a. følgende oplysninger gennem vores hjemmeside:

 • kontaktoplysninger, inkl. navn, e-mailadresse og telefonnummer, hvis du besøger eller browser vores hjemmeside, hvilket kan omfatte tilfælde, hvor du anmoder os om markedsføringsinformation (hvis du f.eks. tilmelder dig et nyhedsbrev eller downloader andet markedsføringsmateriale), deltagelse i en konkurrence, lodtrækning eller undersøgelse, eller hvis du sender os en forespørgsel. Se afsnittet ‘Markedsføring’ nedenfor for yderligere information. 
 • din IP-adresse.

Vi anvender disse oplysninger:

 • til at forstå dine behov og interesser samt til at kommunikere med dig for at kunne levere serviceydelser til dig eller oplysninger om UIP og UIP-produkter;
 • så det er muligt for kunder at benytte UIP-produkter, f.eks., med dit samtykke, at give dig adgang til vores markedsføringsmaterialer;
 • til at forstå dine behov og interesser med henblik på at vurdere din ansøgning om UIP-produkter, serviceydelser og materialer, hvor dette måtte være relevant;
 • til administration og vedligeholdelse af databaser, hvori personoplysninger lagres;
 • til drift og administration af vores forretning;
 • for at overholde og for at kunne vurdere overholdelse af gældende love, regler og forordninger samt interne politikker og procedurer; 
 • til løbende gennemgange og forbedringer af de oplysninger, der fremgår af hjemmesiden, med det formål at sikre, at de er brugervenlige, og for at forhindre potentielle afbrydelser eller cyberangreb; og
 • til at udføre analyser, der er påkrævet for at opdage ondsindede oplysninger og forstå, hvordan dette kan påvirke dit IT-system.

Hvad sker der, hvis vi ikke modtager disse oplysninger:

Hvis du undlader at give os de nødvendige oplysninger, vil vi ikke kunne sende dig det markedsføringsmateriale eller andet mediemateriale, du måtte anmode om. 

2. Sociale medier

Vi indsamler personoplysninger fra udbydere af sociale medier (inkl., men ikke begrænset til, Facebook, YouTube, Twitter og Instagram), for at promovere vores produkter. Vi modtager navn/brugernavn, opslag og eventuelle andre oplysninger, du forsyner os med gennem din interaktion med vores sider/grupper på disse sociale medier. 

Vi anvender disse oplysninger:

 • til at kontakte dig i forbindelse med konkurrencer;
 • til at forstå dine behov og interesser;
 • til at kommunikere med dig for at kunne levere serviceydelser til dig eller information om UIP og UIP-produkter;
 • for at overholde og for at kunne vurdere overholdelse af gældende love, regler og forordninger samt interne politikker og procedurer;  

Bemærk venligst, at vores konti på de sociale medier muligvis håndteres af et selskab med speciale på dette område, som handler på vores vegne. Se afsnittet ‘Hvem ellers har adgang til dine oplysninger’ for yderligere information. 

Hvad sker der, hvis vi ikke modtager disse oplysninger:

Hvis du undlader at give os de nødvendige oplysninger, vil du ikke kunne interagere med vores sider på de sociale medier (alt efter typen af socialt medie), og du vil ikke kunne deltage i og/eller modtage præmier i konkurrencer. 

3. Jobansøgere

Når du ansøger om arbejde hos UIP, vil dine oplysninger blive indsamlet og anvendt i overensstemmelse med vores politik om behandling af kandidaters personoplysninger, som kan findes på følgende link: www.uip.com/candidate_privacy_policy.html. Hvis du ønsker at se politikken om behandling af kandidaters personoplysninger på dansk, så kontakt venligst kandidat_databeskyttelse@uip.dk.

4. UIP-serviceydelser

Forretningskontaktoplysninger, inkl. navn, e-mailadresse og telefonnummer.

Vi anvender disse oplysninger: 

 • så det er muligt at gøre forretning med dig, hvis du leverer serviceydelser eller produkter til os, f.eks. hvis du er leverandør eller udstiller eller arbejder for dem (f.eks. forretningskontaktoplysninger). 
 • for at gøre det muligt for dig at bruge og få adgang til den funktionalitet, der leveres af UIP-produkterne; 
 • til drift og administration af vores forretning;
 • til at efterleve og til at vurdere efterlevelse af gældende love, regler og forordninger samt interne politikker og procedurer; eller
 • til at kommunikere med dig for at kunne levere serviceydelser til dig eller information om UIP og UIP-produkter;
 • til at udføre baggrundsscreeninger med det formål at vurdere din økonomiske egnethed og anden egnethed til at gøre forretning med UIP.

Hvad sker der, hvis vi ikke modtager disse oplysninger:

Hvis du undlader at sende os disse oplysninger, vil det betyde, at vi ikke vil kunne interagere med dig som et led i den kontrakt vi har indgået, hvilket vil gøre kontrakten med dig ugyldig, medmindre du opgiver andre kontaktoplysninger, som vil gøre det muligt for os at opfylde vores forpligtelser iht. den indgåede kontrakt. 

Retligt grundlag for databehandling

Uanset hvordan vi anvender personoplysninger, sikrer vi os, at vores brug sker i overensstemmelse med gældende lovgivning, og at lovgivningen tillader os og kræver, at vi anvender personoplysninger af mange forskellige grunde. Disse omfatter: 

 • det er nødvendigt for at kunne opfylde vores kontraktlige forpligtelser over for kunder;
 • vi har fået dit samtykke;
 • som følge af vores retlige forpligtigelser og øvrige forpligtelser over for myndigheder, som vi skal overholde; 
 • for at kunne fastsætte, udøve eller forsvare vores juridiske rettigheder eller i forbindelse med retssager;
 • behandlingen af dine personoplysninger kan være nødvendig for at forfølge vores legitime forretningsinteresser, som f.eks.: 
  • for at forstå dine behov og interesser med henblik på at vurdere din anmodning i forhold til UIP-produkter, serviceydelser og materialer, hvor dette måtte være relevant;
  • for at kommunikere med dig, for at kunne levere serviceydelser til dig eller information om UIP og UIP-produkter; 
  • til administration og vedligeholdelse af databaser, hvori personoplysninger lagres;
  • til drift og administration af vores forretning;
  • for at overholde og for at vurdere overholdelse af gældende love, regler og forordninger samt interne politikker og procedurer; 
  • til løbende gennemgange og forbedringer af de oplysninger, der fremgår af hjemmesiden, med det formål at sikre, at de er brugervenlige, og for at forhindre potentielle afbrydelser eller cyberangreb; 
  • for at udføre analyser, der er påkrævet for at opdage ondsindede data og forstå, hvordan dette kan påvirke dit IT-system; og 
  • for at udføre baggrundsscreeninger med det formål at vurdere din økonomiske egnethed og anden egnethed til at gøre forretning med UIP.

Vi anvender kun dine personoplysninger til de tilsigtede formål, der er angivet ovenfor. Vi indsamler kun de nødvendige oplysninger og altid i overensstemmelse med gældende love om behandling af personoplysninger. Hvis det af en eller anden årsag er nødvendigt at ændre den måde, hvorpå vi behandler dine oplysninger, opdaterer vi nærværende Politik. Vi anbefaler derfor, at du med regelmæssige mellemrum tjekker vores hjemmeside for eventuelle ændringer af nærværende Politik. 

Cookies og andre identifikatorer

Når du besøger UIPs hjemmeside kan der blive brugt cookies til at indsamle tekniske oplysninger om de serviceydelser, du anvender, og hvordan du anvender dem. Se vores Politik om brug af cookies for mere information om de cookies, som UIP anvender. 

Hvor længe gemmer vi dine oplysninger? 

Vi gemmer disse oplysninger så længe vi har brug for at behandle dem, til de formål oplysninger oprindeligt blev indsamlet til. Vores politikker for opbevaring af oplysninger er udarbejdet iht. alle gældende love og forordninger. Vi opbevarer oplysninger i den minimumsperiode lovgivningen kræver og fjerner oplysningerne, hvis loven kræver det efter en angiven tidsperiode.

Markedsføring

Bemærk venligst, at markedsføring kan blive foretaget af os eller af en virksomhed, der er specialiseret inden for området, hvis dette skønnes hensigtsmæssigt. Oplysningerne, vi indsamler om dig, inkluderer (men er ikke begrænset til) navn, e-mail, fødselsdato, adresse, telefonnummer (fastnet- og/eller mobilnummer), dine indstillinger og interesser eller andre oplysninger, du giver os eller giver os adgang til. Hvis du er under 18 år, skal du indhente samtykke fra din forælder eller værge, før du kan deltage i en konkurrence eller andre aktiviteter.

Hvis du handler i forretningsøjemed, anvender vi dine personoplysninger til disse formål på baggrund af vores legitime interesser. Ellers anvender vi kun dine personoplysninger til de formål du har givet dit udtrykkelige samtykke til. Dine personoplysninger vil kun blive anvendt til de formål, til hvilke du gav os dem, dvs. for at du kan modtage markedsføringsmateriale eller modtage en præmie i en konkurrence, og de vil ikke blive anvendt til andre formål, medmindre vi modtager dit udtrykkelige samtykke.  

Hvem ellers har adgang til dine oplysninger

I de fleste tilfælde tilgås dine personoplysninger kun af UIP-personale i overensstemmelse med deres jobbeskrivelse og forretningsbehov. Vi kan dog i visse tilfælde udveksle oplysninger med tredjeparter:

 1. Vi kan udveksle personoplysninger med vores koncernselskaber (inkl. vores moderselskaber) som et led i en rekrutteringsproces. Dette kan til tider inkludere overførsel af dine personoplysninger til USA eller Storbritannien, som er de lande, hvor vores moderselskaber er beliggende. Se deres respektive politikker for behandling af personoplysninger her og her
 2. Hvis du sender et CV eller andre personoplysninger til os vedr. et stillingsopslag eller til fremtidig reference, kan vi udveksle dine oplysninger med specialiserede rekrutteringsbureauer og selskaber, der udfører baggrundstjeks. Du vil blive informeret om dette på forhånd, og det vil kun blive gjort med dit samtykke. 
 3. I visse tilfælde bliver vores markedsføringskampagner udført af en tredjepart, som er specialiseret inden for dette område. Vi sikrer os, at markedsføringsspecialisten efterlever alle vores politikker om databehandling, og at al behandling af personoplysninger er lovlig og finder sted i overensstemmelse med dine rettigheder.
 4. Bemærk venligst, at vores konti på de sociale medier muligvis håndteres af os eller af et selskab med speciale på dette område, som handler på vores vegne og efter specifikke instrukser. I sådanne tilfælde vil det specialiserede bureau behandle dine oplysninger efter specifikke instruktioner, modtaget fra os.
 5. Hvis det er retligt påkrævet af UIP, kan selskabet eventuelt udveksle oplysninger om sine brugere (inkl. personoplysninger) efter anmodning fra myndigheder, der er i gang med en efterforskning, eller med henblik på at få bekræftet eller håndhæve efterlevelse af de politikker, der regulerer vores hjemmeside, og gældende lovgivning. Vi kan også oplyse om sådanne brugeroplysninger, når dette efter vores opfattelse er nødvendigt for at fastlægge, udøve eller forsvare vores rettigheder eller med henblik på at beskytte eller håndhæve vores brugeres eller andres rettigheder og interesser samt sikkerheden af hjemmesiden.
 6. UIP kan give oplysninger om ikke-identificerende, samlede brugerstatistikker til tredjeparter til en lang række formål, inkl. til at beskrive UIPs serviceydelser til potentielle forretningspartnere og andre tredjeparter.  

Overførsel af hjemmesiden

Uden på nogen måde at begrænse de rettigheder UIP har angivet ovenfor, tager UIP forbehold for, i tilfælde af en "forretningsmæssig ændring", at kunne overføre oplysninger som selskabet indsamler, inkl., uden begrænsning, personoplysninger, til en eventuel tredjepart, som overtager, erhverver eller som på anden vis autoriseres til at tage kontrol over denne hjemmeside. Forudsætningen herfor er , at en sådan tredjepart har indvilliget i at anvende dine personoplysninger i overensstemmelse med foranstaltninger, der i al væsentlighed yder den samme eller som yder større beskyttelse end dem, der er fastsat i nærværende Politik.

Forretningsmæssig ændring 

UIP forbeholder sig retten til at videreformidle, udveksle og/eller på anden vis overføre brugeroplysninger, inkl., uden begrænsning, personoplysninger, i forbindelse med en fusion, et opkøb, en sammenlægning, salget af næsten alle selskabets aktiver eller ved anden grundlæggende forretningsmæssig ændring, uanset hvilken form, denne måtte tage.

Internationale overførsler

UIP overfører generelt ikke personoplysninger uden for det land, hvor de indsamles. Skulle vi blive nødt til at overføre sådanne oplysninger, vil vi sikre os, at alle internationale overførsler af dine personoplysninger er beskyttet og overført ved anvendelse af nødvendige sikkerhedsforanstaltninger i overensstemmelse med alle relevante love og forordninger. 

Vi kan til tider overføre dine personoplysninger til udlandet (til et land uden for EØS) som et led i ansættelsesprocessen (som nævnt tidligere i nærværende Politik). Du vil blive informeret herom på forhånd, og overførslen vil ske i overensstemmelse med selskabets politik om behandling af
kandidaters personoplysninger

Du kan få flere oplysninger om beskyttelsen af dine personoplysninger, når de overføres uden for Europa (inkl. en kopi af de standarddatabeskyttelseskontrakter, vi har indgået med modtagere af dine personoplysninger), ved at kontakte os som beskrevet i afsnittet 'Kontakt os' nedenfor.

Sikkerhed

UIP træffer alle rimelige sikkerhedsforanstaltninger med henblik på at beskytte dine personoplysninger ved at træffe hensigtsmæssige tekniske og proceduremæssige sikkerhedsforanstaltninger. Hensigtsmæssige kontrolforanstaltninger (som f.eks. begrænset adgang) er implementeret i vores computersystemer. Fysisk adgang til områder, hvor personoplysninger indsamles, behandles eller lagres, er begrænset til bemyndigede medarbejdere. Adgang til følsomme personoplysninger er begrænset til de medarbejdere, der har brug for adgang dertil for at kunne udføre deres arbejde. Uautoriseret brug eller videreformidling af fortrolige kundeoplysninger fra UIP-medarbejderes side er forbudt og kan resultere i disciplinære sanktioner. Som et vilkår for deres ansættelse skal UIP-medarbejdere følge alle gældende love og forordninger, inkl. databeskyttelseslovgivningen. 

Disse kontrolforanstaltninger beskytter dine oplysninger mod uautoriseret adgang og mod uautoriseret ændring eller ødelæggelse deraf. Vi beder alle tredjeparter, som samarbejder med os, om at gøre det samme. Dog indebærer al behandling risikoen for, at uautoriserede parter får adgang til disse oplysninger, og som følge deraf kan UIP ikke fuldstændigt garantere, at en sådan uautoriseret adgang ikke finder sted. Overførsel af personoplysninger kan også blive opfanget af uautoriserede enheder, så vi beder dig være ekstra forsigtig, når du sender os oplysninger. Du bedes også være opmærksom på, at overførsel af personoplysninger altid sker på egen risiko. 

Adgang til personoplysninger

Du har ret til at få information om behandlingen af dine personoplysninger og til at anmode om adgang til de personoplysninger, vi har om dig. Hvis du ønsker at foretage en anmodning, bedes du kontakte os (se afsnittet "Kontakt os" nedenfor). I de fleste tilfælde vil vi fremsende eventuelle oplysninger gratis. Bemærk venligst, at vi kan være berettiget til at opkræve dig et gebyr i overensstemmelse med gældende lovgivning, hvis anmodningen er overdreven eller fremsættes gentagne gange. Du vil blive informeret om dette, og du vil få adgang til dine oplysninger under forudsætning af, at du kan fremvise bevis på din identitet, før vi behandler din anmodning. 

Du har ret til:

 • Enhver tid ret til at tilbagetrække dit samtykke til behandlingen af dine personoplysninger, hvis det retlige grundlag for behandlingen baserer sig på dit eksplicitte samtykke. Bemærk dog venligst, at vi eventuelt stadig kan være berettiget til at behandle dine personoplysninger, hvis vi har en et andet retligt grundlag dertil. Det kan f.eks. være nødvendigt at gemme dine personoplysninger, for at kunne opfylde en retlig forpligtelse; 
 • i nogle tilfælde at modtage personoplysninger i et struktureret, almindelig anvendt og maskinlæsbart format og/eller anmode om, at vi sender disse oplysninger til en tredjepart, hvor dette er teknisk muligt. Bemærk venligst, at denne ret kun finder anvendelse på personoplysninger, du direkte har givet UIP;
 • at anmode om, at vi retter dine personoplysninger, hvis de er unøjagtige eller ufuldstændige;
 • under visse omstændigheder at anmode om, at vi sletter dine personoplysninger. Bemærk venligst, at der kan være omstændigheder, hvor du beder os om at slette dine personoplysninger, men hvor vi er retligt berettiget til at beholde dem; 
 • i visse situationer at modsætte dig eller anmode om, at vi begrænser vores behandling af dine personoplysninger. Der kan igen være omstændigheder, hvor du modsætter dig eller anmoder os om at begrænse vores behandling af dine personoplysninger, men hvor vi retligt er berettiget til at afvise en sådan anmodning; og
 • at indgive en klage til den relevante databeskyttelsesmyndighed hvis du er af den opfattelse, at vi har krænket dine rettigheder.

Du kan altid kontakte os, hvis du har spørgsmål til ovenstående eller eventuelle andre spørgsmål. Du finder vores kontaktoplysninger under "Kontakt os". 

Links til andre hjemmesider

Vær venligst opmærksom på, at når du navigerer rundt på vores hjemmeside, ser en e-mail eller andet indhold fra UIP, kan du have mulighed for at klikke på links, som fører dig uden for UIPs service til andre hjemmesider eller onlineindhold, som ligger uden for UIPs kontrol. Du kan f.eks. støde på links til fansider, programsider fra vores webmaster eller links fra sponsorer eller forretningspartnere, som kan indeholde UIPs logo som en del af en aftale om fælles markedsføring. Hvis du "klikker" på linket til en sådan tredjepart, fører "klikket" dig til en tredjeparts hjemmeside eller onlineindhold. UIP har ingen kontrol over og er ikke ansvarlig for indhold, du finder på tredjeparters hjemmesider, du linker til. Nærværende politik dækker ikke disse andre hjemmesider. Disse andre hjemmesider har deres egne praksisser mht. indsamling af oplysninger og beskyttelse deraf, og disse kan være anderledes end UIPs. Vi opfordrer dig på det kraftigste til at gennemgå de praksisser for behandling af personoplysninger, der måtte være gældende på eventuelle andre hjemmesider, du besøger.

Ændringer af nærværende Politik

Vi forbeholder os retten til at revidere nærværende Politik til enhver tid, uden forudgående varsel til dig, og alle ændringer vil træde i kraft straks efter offentliggørelse af den nye version af nærværende Politik på denne hjemmeside. Vi råder dig til at tjekke denne hjemmeside med regelmæssige mellemrum for eventuelle ændringer eller opdateringer. 

Kontakt os

Ønsker du yderligere information, eller har du spørgsmål omkring UIPs håndtering af dine personoplysninger, bedes du kontakte os via e-mail på databeskyttelse@uip.dk eller skrive til os på:
United International Pictures ApS
Hauchsvej 13
1825 Frederiksberg C

Oplysninger om den relevante databeskyttelsesmyndighed

Vi er normalt i stand til at løse spørgsmål og bekymringer om behandling af personoplysninger hurtigt og effektivt.  
Hvis du ikke er tilfreds med det svar, du får fra os, kan du indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28,5., 1300 København K.

Sidst opdateret:

4  august 2018